Padasjoen Vihreät

Kunnallisvaaliehdokkaat 2017 -Vihreät

Padasjoen Vihreät ja Pro Padasjoki ovat solmineet teknisen liiton kevään kuntavaaleihin. Vaalilain mukaisesti, Pro Padasjoen ehdokkaat asettuvat ehdolle Padasjoen Vihreiden listalle omaksi ryhmäkseen, sitoutumattomina ehdokkaina. Tämän vaaliliiton myötä Padasjoen Vihreiden ja Pro Padasjoen ehdokasryhmä nousee 2. suurimmaksi ehdokasryhmäksi Padasjoella 15 ehdokkaan voimin.

Padasjoen Vihreiden ehdokkaat kevään 2017 kuntavaaleissa: 

24 Aarto, Tiina

tiina-aarto.png

Koulunkäyntiavustaja

Pidetään huolta toisesta ihmisestä!

Olen 52-vuotias syntyperäinen padasjokelainen ja perheeseeni kuuluu aviomies ja kolme aikuista lasta.

Kunnallisesta päätöksenteosta minulla on kokemusta kahden valtuustokauden verran ja olen myös kunnanhallituksen jäsen. Lisäksi toimin hyvinvointikuntayhtymän valtuuston jäsenenä. 

Minulla on 30 vuoden kokemus kunnan koulumaailmasta ja muista kunnan tuottamista palveluista työni kautta. Nykyisin toimin iltapäiväkerhon ohjaajana. Olen ollut perustamassa kirkonkylän kyläyhdistystä ja toimin siinä puheenjohtajana. Olen yhteistyökykyinen- ja haluinen ihminen.  

Padasjoki on paras paikka asua ja elää. Vastuullinen, kehittävä, ihmisen ja luonnon huomioon ottava päätöksenteko on mahdollista. Muuttuvassa yhteiskunnassa ja sen päätöksenteossa ei saa unohtaa maaseudun asukasta. Peruspalvelut on mielestäni säilytettävä lähipalveluina. Minut saa kiinni osoitteesta tiina.aarto(at)edu.padasjoki.fi

 

26 Karevaara, Seija

seija-karevaara.png 

diplomi-insinööri

Olen 65-vuotias kemian diplomi-insinööri, viiden lapsen äiti ja kahdentoista mummi Arrakoskelta.

Työ verohallinnon tietohallinnossa vie minut arkipäiviksi Helsinkiin, mutta viikonlopuiksi saan palata tänne maaseudun rauhaan. Mahdollisuus tehdä etätöitä vähentää matkustustarvetta kun käyn luottamustehtävissä keskellä viikkoa.

Padasjoen kaunis luonto puhtaine vesistöineen pitää säilyttää viihtyisänä ja elinvoimaisena ottamalla ympäristövaikutukset huomioon kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa. Luonto on tärkeä myös matkailuelinkeinolle, jonka merkitys koko ajan kasvaa teollisten työpaikkojen vähentyessä. Kaunis, viihtyisä ja rauhallinen ympäristö, hyvät perusterveydenhuollon palvelut sekä toimivat ja nopeat tietoliikenneyhteydet tekevät Padasjoesta hyvän paikan asua ja elää. Samalla se on houkutteleva vaihtoehto maalle muuttajille, etätyön tekijöille ja eläkeläisille.

Kunnalliseen päätöksentekoon toivon lisää avoimuutta. Tiedotusta pitää lisätä niin, että kaikki julkiset esityslistat, pöytäkirjat ja muut nähtävillä olevat asiakirjat voi lukea myös kunnan kotisivuilta. Kuntalaisilla tulee olla todellinen mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Postia Seijalle: seijakarevaara(at)gmail.com

 

25 Karevaara Eero

eero-karevaara.png

Yrittäjä

Katselen maailmaa 67 vuoden kokemuksella. Arvoihini on varmasti vaikuttanut myös viisi lasta ja tusina lastenlapsia. Oma merkityksensä on ollut myös 46 avioliittovuodella, joihin ei onneksi tällä hetkellä näy loppua.

Työelämää olen seurannut tuotantoinsinöörinä erilaisissa tuotannon johtotehtävissä aina 70-luvun puolestavälistä asti useilla eri tuotantoaloilla ja paikkakunnilla. Vuodesta 2000 olen yrittäjänä luotsannut Suomen tunnetuinta jääkairatehdasta Heinolassa, minne edelleen lähes päivittäin ajelen.

Padasjoella olen asunut vuodesta 1988, joten paikkakunta hyvine sekä ongelmaisine puolineen on tullut riittävän tutuksi, jotta voisin sitä nyt ruveta viemään omalta osaltani enemmän hyvien puolien suuntaan, joita ovat:

- rauhallinen, keskusteleva ja muita kuunteleva asioiden käsittely

- vahva yhteistyö (ainakin halu) eri puolueiden välillä

- viihtyisä elinympäristö koko kunnan alueella

- sote-puolella riittävä palveluiden saatavuus

- yrittäjyyttä kannustava ja työllisyyttä lisäävä ilmapiiri ja tähän myös ratkaisuja hakeva asenne

Kaikki tuo on mahdollista myös silloin, kun huomioimme ratkaisuissamme ympäröivän luonnon ja sen jatkuvuuden elinvoimaisena. Tämä on meille erittäin tärkeää, että emme pilaa nykyistä mahdollisuuttamme hyötyä kuntalaisina puhtaista järvistämme ja metsiemme runsaista antimista myös tulevaisuudessa.

 Minut tavoittaa osoitteesta eero.karevaara(at)konsaku.fi.

 

 27 Koukka, Kai

kai.png

Asentaja 

Olen 48-vuotias perheen isä ja asentaja Kaukelasta.

 

28 Koukka, Salla

salla.png

Insinööri (amk)

Olen 38-vuotias perheen äiti ja ympäristötekniikan insinööri Kaukelasta. Kunnallisessa päätöksenteossa pidän tärkeänä avoimuutta ja sitä, että asuinkunta pitää huolen omista asukkaistaan.

 

30 Liikonen, Kati

kati-liikonen.png

Kehittäjä

Elinvoimaisen maaseudun puolesta. 

Olen 42-vuotias 5 lapsen äiti. Muutin Padasjoelle joulukuussa 2012 ja sen jälkeen olen tullut monille tutuksi sekä Padasjoen 4Hn vs. toiminnanjohtajana että Padasjoen seurakunnan talouspäällikkönä. Alkuvuoden 2017 työskentelin kehittämistehtävissä Padasjoen Toimelapalvelut ry:ssä, maaliskuussa aloitin työt projektipäällikkönä Hämeenlinnan kaupungissa. 

Olen tehnyt pitkän uran sekä suomalaisten että kansainvälisten pk-yritysten palvelukssa, etupäässä kansainvälisen asiakaspalvelun parissa. Tämän jälkeen toimin muutamia vuosia Lapin korkeakoulukonsernissa opetus-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Myös perheyrittäjyydestä minulta löytyy lähes 15 vuoden kokemus. Padasjoella olisi mielestäni paljon potentiaalia monenlaiseen yritystoimintaan, mutta jostain syystä kaikkia mahdollisuuksia ei ole täysin osattu hyödyntää. 

Mielestäni maaseudulla on hyvä elää, yrittää ja kasvattaa lapset. Elinvoimainen maaseutu voidaan taata jatkossakin kehittämällä ja innovoimalla meille uudenlaista yritystoimintaa biotalouden, kiertotalouden sekä uudistuvien sote-palveluiden avulla. Padasjoellakin metsät tulisi nähdä uusiutuvana raaka-ainevarantona tukkiteollisuuden lisäksi. Näen myös suurena haasteena sen, että palveluita, mutta myös päätöksentekoa ollaan viemässä kauemmas kuntalaisista.

Olen ollut käynnistämässä useita maaseudun kehittämistä ajavia järjestöjä etupäässä Rovaniemellä. Vihreässä politiikassa olen ollut mukana vuodesta 2009 saakka sekä paikallisyhdistysten että vihreiden valtakunnallisten järjestöjen, kuten Vihreiden yrittäjien puheenjohtajana sekä Maaseutu- ja erävihreiden hallituksen jäsenenä. Tällä hetkellä vaikutan Padasjoen Vihreiden lisäksi Hämeen Vihreän piirin hallituksessa sekä Padasjoen kunnan sivistyslautakunnassa.  

Minut saa kiinni osoitteesta: kati.liikonen(at)gmail.com

 

32 Mertsalmi Paula

paula-mertsalmi.png

Yrittäjä

Olen 67 vuotias eläkeläinen/erikoishammasteknikko.

Olen asunut paikkakunnalla vuodesta 1990 lähtien.Kolme lastani lapsineen asuvat muualla, koska Padasjoella ei ole ollut tarpeeksi työpaikkoja tarjolla.

Tällä hetkellä asun Auttoisilla mummon mökissä. kahden koiran kanssa. Olen mukana Auttoisen kyläyhdistyksen- ja Padasjoen luonnonystävien toiminnassa.

Työtäni hammasproteesien tekijänä, olen luvannut jatkaa toistaiseksi, asiakkaitteni pyynnöstä. 

Meillä kuntalaisilla on hyvät sieni ja marjamaat lähellä. Vesistöjä virkistyskäyttöön,  paitsi Päijänteen rannalta josta puutuu kuntalaisten oma uimaranta .Luomu- lähiruuan saantia tulisi kehitää, ja kunnan tulisi käyttää paikallisten tuottajien tarjontaa. Olen myös suorittanut metsästystutkinnon ja ollut mukana hirvenmetsästyksessä paikallisessa seurassa, tosin nyt pidän metsästyspaussia.

Korvani aion edellen pitää avoinna ja toimittaa päättäjien tiedoksi kuntalaistemme toivomuksia ja mielipiteitä. Yhteistyö päättäjien kesken tuleeolla avointa, kuntalaisten on pystyttävä luottamaan valitsemiesa valtuutettujen toimintaan.

Minut tavoittaa osoitteesta paula.mertsalmi(at)gmail.com.

  35 Pykälistö Kirsi (sit)

kirsi.png

Olen 47-vuotias farmaseutti, syntyperäinen Auttoslainen. Kävin Padasjoella lukion ja sen jälkeen opiskelut veivät Helsinkiin ja sieltä Lahteen josta muutettiin 1999 takaisin Auttoisille. Nykyään työskentelen pääasiassa Padasjoen apteekissa. Sen lisäksi olen homeopaatti ja pidän omaa vastaanottoa. Opiskelen myös koko ajan jotain uutta, tällä hetkellä ravitsemustieteitä ja funktionaalista lääketiedettä. Perheeseeni kuuluu mies ja lukion toista luokkaa käyvä tytär, sekä kotoa pois muuttaneet poika ja tytär. Lisäksi yksi rakas lapsenlapsi!

Vapaa-aikaani käytän opiskelun, puutarhanhoidon ja remontoimisen lisäksi järjestötoimintaan; SPR ja VaPePa, Farmasialiiton ja Akavan aluetoimikunnat, Padasjoki-seuran johtokunta ja museotoiminta sekä Suomen homeopaatit ry. vievät siitä osansa.

Olen ollut viime kauden varavaltuutettuna sekä jäsenenä teknisessä lautakunnassa, valvontajaostossa ja tiejaostossa. Vanhusneuvostossa olen SPR:n edustajana. 

Minua kannattaisi äänestää koska olen yhteistyökykyinen ja nyt jo vähän perillä kunnallispolitiikan koukeroista. Haluan tuoda terveydenedistämis- ja ennaltaehkäisynäkökulmia päätöksentekoon. Haluan pitää myös syrjäkylien puolta, ettei kaikkia palveluita ja elämisen mahdollisuuksia viedä meiltä täältä maalta kauas pois. Kunnioitan historiaa ja perinteitä enkä halua tuhota kaikkea vanhaa. Mielestäni monia asioita voitaisiin tehdä vanhaa säilyttäen, kuten nykyisen keskustan kehittäminen. Mielestäni paikallispolitiikassa pitäisi unohtaa puoluepolitiikka ja keskittyä laittamaan kunnan asiat kuntoon. 

Minut saa kiinni kirsi(at)pykalisto.net.  

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä
Kirjaudu