Padasjoen Vihreät

Kunnallisvaaliohjelma 2017

VIHREÄ MUUTOS PADASJOELLE! 

Tavoitteitamme:

·        Avoin kuntapolitiikka ja päätöksenteko

·        Peruspalveluiden saatavuus kaikenikäisille kuntalaisille 

·       Työtä, yrittäjyyttä ja turvaa lähiruuan, biotalouden ja kiertotalouden keinoin 

·        Hyvinvoiva oppimisympäristö kaikille lapsille

 ·       Padasjoen luonnonlaki osaksi päätöksentekoa

·      Ympäröivän luonnon kunnioittaminen

 

 AVOIN PÄÄTÖKSENTEKO

Kunnallisen päätöksenteon ja asioiden valmistelun pitää olla avointa, oikeudenmukaista ja vastuullista.  Luottamushenkilöiden pitää saada tietoa kaikista valmisteilla olevista asioista. Nykyistä laajempi tiedotus on myös tarpeen, jotta kuntalaisten suorat vaikutusmahdollisuudet säilyvät.

Yleisiä tiedotustilaisuuksia on jatkossakin järjestettävä ja sananvapautta arvostettava. Nähtävillä olevien asiakirjojen pitää olla katsottavissa myös kunnan Internet sivuilta.

PALVELUT

Sote-uudistuksesta huolimatta ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut jäävät edelleenkin kuntien vastuulle.

Padasjokelaisten perusterveydenhoidon saatavuus ja laatu on ehdottomasti turvattava mahdollisista kuntayhdistymisistä riippumatta. Riittävät yksilölliset palvelut ja esteetön toimintaympäristö tekevät itsenäisen elämän mahdolliseksi myös vammaisille ja vanhuksille.

Ongelmien ehkäiseminen ennalta vähentää inhimillisiä kärsimyksiä ja on halvempaa kuin vahinkojen korjaaminen. 

Liikuntapaikkojen hyvä taso on säilytettävä. Esteettömyyteen on kiinnitettävä huomiota, jotta liikuntamahdollisuudet ovat kaikkien saavutettavissa. Meillä on Padasjoella hyviä liikuntapaikkoja, erinomainen uimahalli ja kuntosali mutta pyörätuolilla ei kuntosaliin nykyään pääse.
Kylätoimikuntia tulee tukea oman alueensa liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnossapidossa.

Valtion säästötoimenpiteistä johtuen yleisiä palveluita keskitetään yhä enemmän ns. palvelupisteisiin ja etäisyydet palveluihin kasvavat. Samaan aikaan palvelut siirtyvät yhä enemmän Internetin kautta saavutettaviksi. Vihreät pitävät tärkeänä toimivia, kiinteitä ja nopeita laajakaistayhteyksiä. Niiden saatavuus on mahdollistettava jokaiselle kuntalaiselle ja kesäasukkaalle. Tietotekniikkakoulutusta ja neuvontaa on tarjottava kaikille ikäluokille

UUDEN TYÖN LUOMINEN

Vihreät haluavat olla mukana takaamassa elinvoimaista maaseutua myös tulevaisuudessa. Tähän päästään paikallista bio- ja kiertotaloutta kehittämällä sekä lähiruuan tuotannolla. Biotalous tulee ymmärtää enegiantuotantoa laajempana kokonaisuutena, johon sisältyvät myös luonnonvara-ala, luonnon monimuotoinen virkistyskäyttö, Green Care sekä matkailu.

Julkiset kilpailutukset tulee pilkkoa myös pienille toimijoille sopiviksi paloiksi. Kilpailutukset tulee myös hoitaa avoimesti, hyvää hallintotapaa kunnioittaen. 

YMPÄRISTÖ

Padasjoen kunnan pitää varjella viihtyisää asuinympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta. Kunnan on huolehdittava metsien suojelusta omistamillaan mailla sekä kannustettava riittävien suojakaistojen jättämiseen vesistöjen ja ojien ympärille maa- ja metsätaloudessa.

Etelä-Päijänne tunnetaan juotavan hyvästä vedestään ja sitä on suojeltava. Kulttuurimaisemia ja lähiympäristön viihtyisyyttä ei saa pilata. Rantoja ja viheralueita tulee säästää asukkaiden yhteiseen virkistyskäyttöön. Padasjokelaisten Päijänne-yhteyttä ei saa kadottaa. Päijänne-infopiste pitäisi ainakin osittain saada takaisin Padasjoelle. Hinku-hankkeessa kannattaa olla edelleen mukana.

Puhdas ja monimuotoinen luonto on Padasjoen vahvuus niin matkailun kehittämisessä kuin uusien asukkaiden paikkakunnalle houkuttelemisessakin.

KOULUTUS

Pienet ryhmäkoot päiväkodeissa ja kouluissa on fiksu investointi. Koulu-uupumusta ja syrjäytymistä on ehkäistävä pitämällä huolta siitä, että Padasjoella on jatkossakin käytettävissä riittävä määrä kouluterveydenhoitajia, -psykologeja ja kuraattoreita. Kaikille lapsille tulee taata hyvinvoiva kouluympäristö. Kouluruokailun kilpailutuksessa tulee huomiota kiinnittää raaka-aineiden paikallisuuteen. 

PADASJOEN LUONNONLAKI

Padasjoen luonnonlaki on erinomainen työväline pyrkimyksissä kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Padasjoen vihreät haluaa nostaa sen esille käytettäväksi kunnallisia päätöksiä tehtäessä.

TULEVAISUUDEN HAASTEITA

Padasjoen väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja työtä tekevien määrä vähenee. Palveluita on tuotettava enemmän, mikä taas luo uusia työpaikkoja.

Vihreät näkevät yhtenä vaihtoehtona tiiviimmän yhteistyön naapurikuntien kanssa. Asikkala ja Kuhmoinen ovat luonnollisia kumppaneitamme. Emme pidä pois suljettuna vaihtoehtona myöskään rajojen siirtämistä noihin suuntiin.

Vihreät haluavat kehittää myös verkostolukiota ja lukioverkostoa. Näin saisimme nuoria jäämään oman paikkakunnan lukioon. Parhaimmillaan lukio voisi tarjota riittävästi erilaisia kursseja ja laadukasta tietotekniikkaa riittävillä nykyaikaisilla laitteistoilla.

Kaikenikäisistä kuntalaisista on pidettävä huolta. Kunnan on jatkossakin kyettävä investoimaan ihmiseen.

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä
Kirjaudu